AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

Aquests són els Termes i Condicions que regulen la relació contractual d’informació, entreteniment i adquisició de serveis i productes que www.vandalicvan.com ofereix a la seva pàgina web.

El lloc web www.vandalicvan.com és titularitat de XAVIER ALTIMIRA (d’ara endavant “el lloc web”), amb NIF 43632976K i amb seu social a C/Mallorca, 528, BCN.

Si desitja contactar amb www.vandalicvan.com pot fer-ho per escrit a l’adreça facilitada anteriorment, o si ho prefereix, a través del telèfon 648.63.05.12 o l’adreça de correu electrònic info@vandalicvan.com.

www.vandalicvan.com posa a disposició dels usuaris el present document per complir amb les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i informar-los sobre les condicions d’ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web es compromet a conèixer i complir el que disposa el present text, així com en els altres avisos legals i comercials posats a disposició per www.vandalicvan.com en els diferents enllaços del lloc web.

www.vandalicvan.com es reserva el dret a modificar la informació del lloc web, sense obligació d’avisar als usuaris d’aquestes obligacions.

L’accés i utilització del Web li atribueixen la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió al present Avís Legal en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi a aquesta. Si no estigués d’acord amb aquest, s’haurà d’abstenir d’accedir al lloc web o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’aquesta.

Si l’usuari és menor d’edat, haurà d’informar els seus pares o tutors sobre aquest Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies. Són ells els que han d’expressar l’acceptació de les mateixes abans de l’ús del lloc web o dels serveis d’aquesta.

Especialment, us recomanem que pari esment i llegeixi les nostres polítiques relacionades amb les condicions generals de contractació, Política de Privacitat i Política de Cookies, sobretot abans d’efectuar compres o facilitar les seves dades. L’accés a determinats continguts, Productes i / o Serveis oferts a través del lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests Continguts, Productes i / o Serveis, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

ÚS

L’Usuari es compromet a fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides i a no fer cap comanda falsa o fraudulenta. Sinó, estarem autoritzats a anul·lar i informar les autoritats pertinents. L’Usuari no ha de realitzar cap ús prohibit d’aquesta web, entenent amb això, entre altres, introducció intencionada de virus, troians o qualsevol altre material tecnològicament nociu. No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua que afectin el seu ordinador a conseqüència de les accions anteriors, o de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi.

www.vandalicvan.com no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada al Lloc web. L’Usuari reconeix i accepta que tota la informació i / o continguts als quals accedeixi a través de la web ho és per al seu únic i exclusiu ús personal i intransferible. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de tota o part de la informació i / o continguts als quals pugui tenir accés l’usuari a través del web.

COMUNICACIONS

En aplicació de l’article 20 i següents de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, www.vandalicvan.com no enviarà comunicacions comercials per correu electrònic tret que tingui l’autorització expressa del destinatari d’aquestes. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no s’enviïn informacions comercials a través dels canals d’atenció al client en qualsevol moment o escrivint-nos a l’adreça de correu electrònic d’info@vandalicvan.com.

LINKS

La nostra web pot contenir enllaços en altres pàgines webs, xarxes socials i materials de tercers. Aquests enllaços es proporcionen a efectes informatius merament i www.vandalicvan.com no té el control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. En conseqüència, www.vandalicvan.com no es farà responsable pels danys o pèrdues derivats de l’ús d’aquests enllaços o material de tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc web pertany a XAVIER ALTIMIRA, i en conseqüència queda totalment prohibit el seu ús sense la nostra prèvia autorització expressa i per escrit. Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc web (incloent els dissenys, textos, imatges, tipografies, gràfics, icones, fotografies i altres continguts audiovisuals o sonors), el seu disseny gràfic, els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents, inclosos els codis font, així com els diferents elements que integren el Lloc web corresponen a XAVIER ALTIMIRA, i només XAVIER ALTIMIRA disposa del dret d’ús i explotació d’aquests, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents, tant nacional com altres jurisdiccions.

L’ús del Lloc web per l’Usuari no suposa de cap manera la cessió de drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre aquest, els seus continguts i/o els signes distintius. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, i excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de tot o part del contingut del Lloc web. Queda totalment prohibit copiar i modificar de manera total o parcial els dissenys, textos, imatges, tipografies, gràfics, icones, marca i altres continguts visuals. En aquest sentit, el contingut del Lloc web no podrà ser utilitzat ni reproduït ni total ni parcialment en cap aplicació o pàgina web, no podrà ser estampat en cap producte físic ni tampoc podrà ser copiat, reproduït, modificat, utilitzat o distribuït amb qualsevol finalitat, sense la prèvia autorització de XAVIER ALTIMIRA. XAVIER ALTIMIRA es reserva el dret d’exercir les accions civils o penals que corresponguin contra els usuaris que vulnerin els seus drets de propietat industrial o intel·lectual.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

XAVIER ALTIMIRA ha adoptat les mesures necessàries per a assegurar el correcte funcionament del Lloc web. No obstant això, XAVIER ALTIMIRA no serà responsable de la falta de disponibilitat del Lloc web en un moment determinat, ja sigui per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei Internet o per qualsevol altra causa o fallades que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa per causes alienes a XAVIER ALTIMIRA.

XAVIER ALTIMIRA no serà responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc web, a la fiabilitat del Lloc web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés en les diferents pàgines del Lloc web o a aquelles des de les quals es presta el servei.

XAVIER ALTIMIRA no controla ni garanteix l’absència de virus ni altres elements en el Lloc web i/o els seus continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic; i XAVIER ALTIMIRA no assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

XAVIER ALTIMIRA no garanteix que el contingut de la Web estigui actualitzat, sigui complet i exacte o que el contingut no contingui defectes, errors i/o virus. En cap cas XAVIER ALTIMIRA serà responsable de la producció de qualsevol mena de mal que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en la Web.

XAVIER ALTIMIRA no es fa responsable dels continguts ni de la veracitat i/o qualitat de la informació abocada pels seus col·laboradors, clients i/o usuaris, ni de l’efectivitat, i/o ús que facin aquests col·laboradors clients i/o usuaris del Lloc web i la informació en ella continguda. XAVIER ALTIMIRA no es fa responsable de les aportacions, opinions, judicis, comentaris o continguts que poguessin aportar els seus col·laboradors, clients i/o usuaris a través de qualsevol dels mecanismes posats a disposició, com a títol il·lustratiu xarxes socials, comentaris, valoracions, o comentaris en el Blog, que infringeixin la normativa vigent i/o lesionin drets de tercers, ni comparteix necessàriament les opinions i continguts aportats pels seus col·laboradors, clients i/o usuaris. La responsabilitat legal correspondrà al col·laborador, client i/o usuari que realitzi la infracció.

XAVIER ALTIMIRA exclou amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver-se de que l’accés al Lloc web per persones no autoritzades, al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Lloc web; a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

(I) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la Web i/o App i els seus continguts;

(II) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc web i els seus continguts;

(III) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc web i els seus continguts;

(IV) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat del Lloc web i els seus continguts;

(V) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pel Lloc web i els seus continguts;

(VI) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d’o amb motiu de l’accés al Lloc web i els seus continguts;

(VII) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del Lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. Sempre que l’usuari no sigui “consumidor o usuari” conforme els defineix la normativa espanyola, i tret que la Llei que resulti aplicable disposi obligatòriament d’una altra cosa, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1.IDENTITAT DEL RESPONSABLE DELS TRACTAMENTS

De conformitat amb la Legislació de protecció de dades de caràcter personal, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals proporcionades, sempre que procedeixi, s’incorporaran a un arxiu automatitzat, que s’utilitzarà únicament per a les finalitats descrites en el formulari o contracte corresponent.

2. FINALITAT, CONSERVACIÓ, LEGITIMACIÓ I DESTINATARIS

Enviament d’informació a través de l’email de contacte

A través del correu electrònic info@vandalicvan.com recollim la dada personal corresponent al correu electrònic remitent i s’utilitzarà exclusivament per a atendre la consulta que ens hagis sol·licitat. Les dades recollides a través de l’email de contacte, seran eliminades després d’atendre la consulta plantejada, a no ser que s’hagi iniciat una relació comercial, cas en el qual les dades personals recollides es mantindràn mentre la relació comercial es mantingui vigent i finalitzada aquesta, pel temps necessari per a respondre davant possibles responsabilitats legals.

Contacte i/o dubtes

D’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionades al formulari de contacte i/o dubtes seran tractats per www.vandalicvan.com per a atendre les seves consultes com a usuari, així com per a l’enviament d’informació relacionada amb la seva activitat, emparant-se www.vandalicvan.com en el consentiment de l’interessat, en emplenar i enviar el formulari i a marcar la casella acceptant la Política de Privacitat i a marcar la casella d’acceptació per a l’enviament d’informació comercial. Les seves dades de caràcter personal seran tractades durant el temps estrictament necessari per a atendre la seva sol·licitud.

Subscripció Newsletter

Enviament recurrent de comunicacions comercials amb informació sobre les nostres furgonetes, així com rutes, consells i novetats. Les dades seràn tractades mentre no cancel·lis la teva subscripció a la newsletter o mentre es mantingui vigent per part de VANDÀLIC VAN el servei d’enviament de comunicacions comercials.

Dades Facilitades a través del procés de reserva i dades facilitades del conductor addicional

Per a prestar-te el servei contractat de lloguer de furgonetes. Aquest servei consisteix en la gestió de tot el procés de contractació, des de la reserva, pagament, confecció del contracte, lliurament i recollida de la furgoneta, així com la gestió post-venda del servei. Així mateix inclou la gestió per a adherir-te a tu i als conductors addicionals a les corresponents pòlisses d’assegurances contractades. Les dades es conservaran mentre es mantingui vigent el servei contractat i finalitzat aquest, pel temps necessari per a respondre o reclamar davant possibles responsabilitats legals, derivades del propi servei o d’obligacions legals.

Els destinataris podràn ser proveïdors de serveis de societat de la informació, com ara el proveïdor de servei de correu electrònic, programes d’enviament de correus electrònics en el núvol i programes de gestió de clients en el núvol. En compliment en el seu cas de la normativa o en virtut de la relació contractual que mantingui amb nosaltres les dades facilitades es comunicaran als següents organismes: Companyies asseguradores, Direcció general de trànsit o altres administracions públiques, estatals, provincials o locals.

3. EXERCICI DE DRETS

T’informem que com a titular de les dades de caràcter personal que ens has facilitat, tens dret a:

Accedir a les teves dades personals, per a saber quines dades tenim.

Rectificar les teves dades personals, per a quan siguin inexactes o erronis.

Suprimir les teves dades personals.

Dret a limitar el tractament de les teves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades.

Dret a la portabilitat de les teves dades, quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades.

A revocar el consentiment que hagués atorgat, en el seu cas.

A presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’exercici dels drets pots exercir-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@vandalicvan.com. En l’assumpte pots indicar “Exercici de dret” i en el text de l’e-mail, especificar quin dret vols exercir. Nosaltres contactarem amb tu al més aviat possible responent al teu email per a facilitar-te el formulari necessari per a exercitar el dret en qüestió.

[ultimate_gdpr_policy_accept]